Mange av problemer personer med nedsatt funksjonsevner støter på når de møter arbeidslivet, er mangelen på kunnskap. Generell kunnskap om at alle personer ikke er like, og at alle mennesker ikke er ensbetydende med umulig. Det finnes løsninger hvor personer med usynlige kroniske lidelser, og personer med mental helse utfordringer.

Foreninger for funksjonshemmede

Det finnes mange organisasjoner som stiller med hjelp, enten det er ressurser, praktisk trening eller opplæring for uvante situasjoner. Regjeringen har satt ned flere tiltak og midler for inkluderende arbeidsliv. Gjennom utdannelse, tilrettelegging og praktisk opplæring kan fravær ved sykdom, og arbeidsoppgaver i en bedrift endres. Oppgaver kan tilrettelegges, og alternativ utføring finnes. Noen organisasjoner som er nyttige for personer med funksjonshemming er Ny arbeids- og velferdsordning (NAV), Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO), Telenor Open Mind, Fretex, og andre. Noen er ekstra flinke til å skape litt oppmerksomhet om hva som trengs.

Evnen til å se

Mange er flinke til å inkludere de som har nedsatt funksjonsevner. Uloba- Independent Living Norge SA er en landsdekkende samskipnad som jobber for at funksjonshemmede skal kunne delta på alle arenaer i samfunnet. De har ansatte som er styrt av verktøy for funksjonshemmede med assistansebehov. Telenor Open Mind er et arbeids-treningsprogram for personer med psykisk, eller fysiske nedsatte evner. De har et bredt utvalg av stillinger, og mange aktuelle som blir regulert og endret for å ta vare på jobben og kandidatens integritet.

ASKO (AS Kolonialgrossistene, del av NorgesGruppen) tilbyr arbeidstrening og hjelp for flere typer jobb de har for personer med særskilte behov.

Tilretteleggelse

Mange bedrifter har stillinger som kan justeres for å møte personers behov. Arbeidstrening er noe som oftest kan tilpasses den enkeltes behov fordi funksjonhemming kommer i forskjellige typer og grader. Det er alltid viktig med en åpen dialog, og en ærlig tone. Mange stillinger kan være helt ok, så det er viktig med praksis for beste utførelse. Mange bedrifter mottar virkemidler, og økonomisk støtte nettopp for hjelpe de som ikke passer helt inn i et vanlig mønster.

Vi har alle et ansvar for å være åpen for endringer og muligheter. Kompetansetiltak, ekspert hjelp ved stort fravær (ved sykdom), og opplæring vil hjelpe alle til å møte arbeidsdagene på bedre måter. Det er lite som skal til for å skape gevinst.