Det er mange som ikke kommer inn på arbeidsmarkedet igjen, noe som er et bevis på at folk ikke blir gitt en ny sjanse i livet. Det kan være de har vært narkomane eller drevet med underslag. Men dette er også mennesker akkurat som alle andre, som helt klart fortjener nye muligheter til normale liv. Uro, angst, frustrasjon, mobbing, det kan alle være grunner til at folk havner utpå, og disse sårbare menneskene blir nødt til å leve på utsiden av samfunnet resten av livene sine.

Heldigvis fins det jobbtrening. Her lærer man helt basiske ting som å snekre, strikke og sy. Håndarbeid står i fokus fordi dette skaper selvtillit på et grunnleggende nivå.

Øksnes Vekst

Øksnes Vekst legger til rette for at mennesker kan få prøve seg på arbeidsmarkedet igjen. Her lærer de ting som å holde avtaler om oppmøte, utføre oppgaver de blir satt til også videre. Virksomheten er skjermet og jobber med å tilpasse oppgavene til brukerne. Det er for å møte denne gruppen av mennesker på halvveien, og gi dem et tilbud de kan leve med.

Man skal huske at de vil ha store problemer med å komme i gang. Det handler om å endre livsstil, vaner og holdninger. Se for deg selv at du skulle konvertere for å passe inn, så enkelt er det ikke.

Tiltak i enhver kommune

Vekstsenter fins over hele landet, da det er flere som trenger hjelp til å komme i gang. Det er i fellesskapets interesse at folk i vanskelige situasjoner får hjelp, og det er flere grunner til det. Det gir innhold til menneskers dagligdagse liv, det gir mening til deres liv, det gir håp i deres liv, det skaper arbeidsplasser for dem som jobber med folk i vanskelige situasjoner, det skaper mindre kriminalitet og det gir alle tiders mulighet til å forene mennesker på tross av forskjeller.

Selv om kommunene har egne tiltak, så er de nødt til å innhente kompetanse utenfra. Øksnes Vekst og andre lignende aktører kjenner til hvordan det er å være i gjørma, bokstavelig talt. Det er ofte tidligere straffedømte og folk med rusproblemer som i dag sørger for de gode tiltakene.

Nervøs for å endre livet

Mange kan slite med indre tanker som river og sliter i en. Hva er det som skal gjøre at alt går bra nå, hvorfor har jeg ikke tatt meg sammen før, hvordan skal livet bli med endringene? Alle er tanker som mange andre har tenkt før, men som har gitt muligheten er sjanse.

Det er ingen fasit på hvordan man skal lykkes, og det eneste man vet med sikkerhet er at det er verdt et forsøk. Alle som jobber med jobbtrening og arbeidshjelp vet hvor vanskelig det kan være å møte realitetene.

For her er det ingen som dømmer deg.