Jobbtrening er en måte å hjelpe vanskeligstilte ut i arbeidslivet. Her arbeider folk i trygge omgivelser, i tiltak som er med på å øke livskvaliteten for mennesker i vanskeligheter.