Mennesker med mentale helseproblemer og kroniske sykdommer av usynlig art blir ofte utelatt fra dagens arbeidssteder. De kan utføre mange jobber, akkurat som de uten disse utfordringene. Noen bedrifter er flinke til å ansette dem og gi dem en sjanse, mens andre ser en annen vei. Hva kan vi gjøre for å bli mer inkluderende i arbeidsmarkedet?

Corona og utfordringer

Corona viruset gjør arbeidsmarkedet vanskeligere og mindre enn før fordi det er mange nye regler for smittevern. Til tross for dette er det muligheter og arbeidsplasser for de som vanligvis blir forbigått. Gjennom NAV kan du få hjelp til psykologiske hjelpemidler som ikke bare omhandler håndtering av kroppens sykdommer, men styrking av mentale muskler som gjør deg mer «fit for fight» i jobb markedet. Det er vist gjennom forskning at dette er en flott hjelp for mange. Rollespill, mentale pauser og trening for spesielle situasjoner er noe vikar byråer, og kurs senter er hjelpsomme med.

Internett

For mange kan personlig kontakt, og samarbeid med ulike partnere som Psykologisk Tjeneste, Sosialhjelp og NAV på kryss av etater være en god måte å tilnærme seg en jobb. Det er særlig ved mindre bedrifter der dette kan være nyttig. Masse nyttig informasjon som Storspiller Norge finnes her, men og andre nyttige ting på Internett. Noen arbeidsplasser krever kreative evner, spesiell data kunnskap og lignende og de er mer åpne for personer med nedsatte funksjonsevner.

Idébanken.org

Denne organisasjonen er spesialisert på hjelp for personer med nedsatte funksjonsevner, og når personer trenger mer tilrettelegging. De jobber mot flere eksterne bedrifter som Telenor Open Mind og andre. De hjelper med seminarer, kurs og liknende for hjelp til arbeid. Flere grundere r knyttet til Idébanken og deler inspirasjon og erfaring. Det er mange som er flinke til å se forbi de nedsatte funksjonsevnene og se den kunnskap, egenskapene og stå på evnen hos søkeren isteden.

Ofte er det mangelen på kunnskap som hindrer bedrifter og se verdiene alle personer bringer med seg.

Arbeidsgiverportalen

Et nettsted hvor erfaringer, og kunnskap deles. Personer med nedsatt funksjonsevne (mentale og kroniske sykdommer) får ulike typer hjelp. Portalen er statseid og styrke mangfold i bedrifter. De sørger for nye ressurser i virksomheter, og har mange verktøy tilgjengelig for hjelp til ulike situasjoner.